TEČAJ PRIPRAVE ZA BRAK

ž.admin Najave

Tečaj priprave za brak održat će se u Vitezu 17.ožujka 2018.godine s početkom od 9.00 – 16.00 sati. Tečaj priprave za brak u KŠC “Petar Barbarić” održat će se 21.travnja 2018. godine s početkom od …