VJERONAUČNE KATEHEZE


Kateheza je odgoj vjere djece, mladeži i odraslih. Ovaj odgoj posebice sadrži sustavno poučavanje kršćanskog nauka radi uvođenja učenika u puninu kršćanskog života.

Starija definicija koja je šira katehezu određuje sveukupnim nastojanje Crkve učiniti od ljudi Kristove učenike, nastojanje pomoći im vjerovati da je Isus Sin Božji, da bi ljudi po vjeri imali život u Isusovo ime. U to nastojanje ulazi odgoj i poučavanje takvu životu, na taj način izgrađujući Tijelo Kristovo.

Sastojni dijelovi kateheze su:

  • prvi navještaj Evanđelja ili misionarska propovijed radi pobuđivanja vjere
  • istraživanje razloga za vjerovanje
  • iskustvo kršćanskog života
  • slavljenje svetih sakramenata
  • ulaženje u Crkvenu zajednicu
  • apostolsko i misionarsko svjedočenje


Termini za vjeronauk djece i maldih:

Prvopričesnici
Subota 11.00 sati

Krizmanici
Subota: 7. razred u 9.00 sati
Subota: 8. razred u 10.00 sati


Katekumenat – uvođenje odraslih u kršćanstvo


Govoreći danas o katekumenatu, dokumenti Crkve nas podsjećaju da se on „ne sastoji samo od pukog izlaganja dogmi i zapovijedi, nego je razdoblje inicijacije i dovoljno duga priprava za sav kršćanski život kojim se učenici združuju sa svojim Učiteljem Kristom“. Iako pred očima najprije imamo djecu, mlade i odrasle vjernike, ipak katekumenat valja, u njegovoj strukturi, razumjeti kao inspiraciju sveukupnoga katehetskog djelovanja.

Katekumenat je dulje vremensko razdoblje u kojem se pripravnici obogaćuju pastirskim odgojem i vježbaju prikladnom stegom, te se time privodi zrelosti ono duševno raspoloženje što je očitovano željom za krštenje. Tu je prikladna kateheza, prilagođena liturgijskoj godini i hranjena službom riječi. Njome pripravnici stječu znanje o dogmama i zapovijedima u ulaze u dublju spoznaju otajstva spasenja. Tu je i vježbanje kršćanskog života uz kumove i čitavu zajednicu vjernika.

Privikavaju se Bogu lakše moliti, vjeru svjedočiti, u svemu Krista iščekivati, u svojim poslovima slijediti višnje nadahnuće te u ljubavi prema bližnjemu ići sve do samozataje. Tako poučeni, pripravnici polaze na duhovni put, gdje, povezani već po vjeri s otajstvom smrti i uskrsnuća, prelaze iz staroga čovjeka u novoga čovjeka savršena u Kristu. Taj prijelaz, sve veća promjena mišljenja i vladanja, pokazuje se i u društvenim posljedicama. Nerijetko su u znak protivljenja svom ‘starom’ društvu, doživljavaju kidanja i rastanci, ali i veliku radost Božje blizine.

Voditelj katekumenata u župnoj zajednici je u načelu župnik ili župni vikar. U katehezi katekumena mogu mu pomoći vjeroučitelji koji imaju biskupov mandat za poučavanje vjeronauka, a u praćenju katekumena na putu osobnog obraćenja i ulaženja u iskustvo kršćanske molitve i života katekumenima osobnim svjedočanstvom i potporom pomoć pružaju i drugi članovi zajednice, osobito njihovi kumovi i župni suradnici.

Velika Subota je povlašteni trenutak krštenja svih, a napose odraslih. To je, naime, noć vazmenog bdijenja, otajstveno slavlje Isusovog uskrsnuća. Isus ustaje iz smrti. Vrata Kraljevstva Božjeg Isus nam je otvorio svojim uskrsnućem pobijedivši sramotu i strahotu smrti.

Netko je zgodno rekao: „Besmrtni je smrću smrt usmrtio“. Tako i krštenje katekumena vodom označuje ukop katekumena u smrt Krista, odakle on ustaje, po uskrsnuću s Njime, kao novo stvorenje.

Prema odredbama Zakonika Kanonskog prava Crkve kumovi na krštenju i potvrdi imaju primljene sve sakramente kršćanske inicijacije (krštenje, pričest i potvrdu), te ako žive u braku, crkveno su vjenčani i žive kršćanskim životom. Dokaze o ispunjavanju ovih pretpostavki donose iz svojih župa u kojima stanuju i žive.

Izvor: laudato.hr