VOLONTERI


Prema definiciji Zakon o volonterstvu“volontiranje je dragovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit…bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje.“

Volonterka ili volonter je osoba:

 • koja ima najmanje navršenih 15 godina života (do 18.g. potrebna je pismena suglasnost roditelja / staratelja za volontiranje)
 • poslovno je sposobna
 • koja želi dati sebe za dobrobit zajednice.

ZAŠTO LJUDI VOLONTIRAJU?

 • volontiranje je izvor unutarnjeg zadovoljstva – “kad pomažem drugima i sam se osjećam dobro”
 • volontiranje doživljavaju kao priliku:
 • naučiti nešto novo
 • steći radno iskustvo i vještine
 • upoznati nove ljude
 • surađivati s osobama s kojima dijele slične interese i uvjerenja
 • kreativno provoditi slobodno vrijeme
 • razbijati monotoniju svakodnevnice
 • isprobavti svoje vještine i novostečena znanja
 • upoznati nove zemlje, kulture, ljude i jezike…

Prema definiciji Zakon o volonterstvu“volontiranje je dragovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit…bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje.“

Volonterka ili volonter je osoba:

 • koja ima najmanje navršenih 15 godina života (do 18.g. potrebna je pismena suglasnost roditelja / staratelja za volontiranje)
 • poslovno je sposobna
 • koja želi dati sebe za dobrobit zajednice.

ZAŠTO LJUDI VOLONTIRAJU?

 • volontiranje je izvor unutarnjeg zadovoljstva – “kad pomažem drugima i sam se osjećam dobro”
 • volontiranje doživljavaju kao priliku:
 • naučiti nešto novo
 • steći radno iskustvo i vještine
 • upoznati nove ljude
 • surađivati s osobama s kojima dijele slične interese i uvjerenja
 • kreativno provoditi slobodno vrijeme
 • razbijati monotoniju svakodnevnice
 • isprobavti svoje vještine i novostečena znanja
 • upoznati nove zemlje, kulture, ljude i jezike…


ANIMATORI


Zašto se odazvati na ovaj poziv, otkuda snage animatorima za taj “posao”?

Na ovaj način mlada osoba se dokazuje i izgrađuje, potvrđuje svoju vrijednost, otkriva vlastite sposobnosti i darove koje stavlja na raspolaganje drugima u službi, otkriva da smo kao ljudi jedinstveni i da imamo ogromne mogućnosti za velikodušno darivanje.
Mladi moraju biti prvi i izravni apostoli mladih izvršavanjem apostolata među njima i preko njih, vodeći računa o socijalnoj sredini, u kojoj žive. Ponuditi svojim vršnjacima novi način života, ali nastojati i privući druge svojim ponašanjem i prihvaćanjem.
To je temelj zalaganja i uključivanja mladih u rad sa svojim vršnjacima.
U takvom davanju i radu s mladima animatori žive svoju vjeru. Isus traži da puninu vjere očitujemo u punini života.

Animator je mlada osoba:

 • koja nastoji živo svjedočiti ljudske i evanđeoske vrednote u svome životu;
 • kojoj je na srcu «potpun i intenzivan» život mladih u svjetlu Kristova projekta;
 • koja je aktivan i odgovoran član zajednice, a u isto vrijeme surađuje na ostvarenju odgojnog projekta proživljujući iskustvo života i rada u grupi;
 • koja odgaja i živi u duhu preventivnog sustava te u njemu otkriva motive svog služenja slijedeći konkretan primjer koji nalazi u animiranju.

KOGA TREBA ANIMIRATI

Animator može biti onaj tko se zdušno zauzima za čovjeka na temelju Evanđelja i kršćanskih vrijednosti. To je onaj koji je svjestan svojih slabosti, ali se oslanja na snagu Isusa Krista i djelovanje Duha Svetoga. Animator svjedoči vjeru, širi ljubav, zrači nadu, veliča Boga. To je onaj koji u drugima ponizno širi životno obzorje, produbljuje vidike i nudi Istinu. Svjestan je svoje ograničenosti, ali dopušta da Bog preko njega učini silna djela i svijetli dobrim djelima. Iz malena se trn oštri, a stablo pada na stranu na koju se nagnulo. Stoga je od osobita značaja da animator u kršćanskom duhu živi i potiče mladež da budu animatori, dobročinitelji, molitelji i klanjatelji u Duhu.

ŠKOLA ANIMATORA – FORMACIJA

Mladi koji osjete poziv da budu animatori imaju mogućnost sudjelovati na školu animato. Škola se organizira na razini nad/biskupije. Tu se dobiju osnovne informacije o animatoru i o animaciji, zatim se kroz igre i druženja nastoji upoznati animatore sa tehnikom i načinom prihvaćanja, oduševljavanja i vođenja grupa i pojedinaca.
Zato je potrebna formacija animatora, a njezin put sastoji se od hoda u vjeri, svoje životne stavove uskladiti s Kristovim. Brinuti za osobno dozrijevanje. Potrebno je brinuti se za odgojne ciljeve, način djelovanja i vlastiti život. Animator mora znati kakvo društvo i Crkvu želi izgrađivati, mora biti stručan, ako želi prenijeti svoje iskustvo. Tu stručnost i iskustvo stječe u odgojnoj praksi. Da bi mogao raditi unutar skupine i voditi je, potrebno je da bude otvoren i susretljiv, da iskazuje svoju ljubaznost i poštivanje za druge. Njegova formacija u biti nikada nije dovršena. Dok god radi, on se mora profesionalno usavršavati. Osim osobnog identiteta i primjerene osposobljenosti on se mora brinuti i za svoju duhovnost. Iskustvo Boga animator stječe u trenucima svoga rada jer animirajući vodi skupinu, a i sam zajedno s njome ide, duhovnim putem koji ima svoje etape.

ODLIKE KRŠĆANSKOG ANIMATORA:

 • Animator je dio zajednice mladih koji ima ulogu da mlade potiče na udruživanje, zajedničko dozrijevanje uz pomoć iskustva skupine.
 • Animator je osoba koja se dariva mladima i spreman je utrošiti vrijeme, sposobnosti i sredstva za odgoj mladih.
 • Animator je odgojitelj i uvijek se nekako nađe tamo gdje su mladi, dijeli s njima iskustva, vrednote, nade, probleme.
 • Organizira život za grupu, zajednicu, potiče ju na odgojne aktivnosti, a jednako tako nastoji im kroz zabavu, igru i kreativne radionice dati i neke odgojne sadržaje i potaknuti ih na opće ljudske vrednote. Mladi su njegovo životno opredjeljenje i zato kažemo da je to poziv. Na taj ga rad pokreće pastoralna ljubav.

GDJE, KADA, KAKO, DJELUJE ANIMATOR?

Animator je onaj koji neprestano oživljava one koji su duhom klonuli, potiče one koji su sputani, hrabri one koji su malodušni, pokazujući im smisao u Isusu Kristu. Prenosi radost, daruje osmjeh vraća smisao života.
To je onaj koji uvijek usklađuje riječi i djela, vjeru i život. Svi smo pozvani biti animatori u svojim sredinama: u obitelji, u krugu prijatelja, u školi, na fakultetu, na poslu, na ulici, u kafiću…
Animator ili župni suradnik na poseban način djeluje u svojoj župi, okuplja i potiče mladež na život po evanđelju! Trajno oživljuje svoju župnu zajednicu da ne padne u duhovno mrtvilo te neprestano oduševljava druge za život.
Uvjeren je u snagu vjere, opraštanja i dobrote; ne boji se i otvara vrata Kristu.
Animator potiče sve oko sebe da budu animatori: prijatelje, roditelje, učitelje, poduzetnike, političare, liječnike, suce, novinare, športaše itd., jer svi smo pozvani naviještati evanđeoske kreposti i vrline
Animator unosi čestitost i radost života u društvo i kulturu. nudi prikladan odgovor na izazove vremena, te nastoji približiti Boga drugima i druge Bogu, pokazati im duhovnu ulogu Crkve u svijetu, bogatstvo crkvenoga i župnog zajedništva, ljepotu mladenaštva.
Animator je blizak mladima, spreman im je pomoći u svakome trenutku, ohrabriti ih i ponuditi prave vrijednosti kako se ne bi izgubili na životnom putu. Stoga im on naviješta Krista kao središte života, jer bez duhovnog iskustva život blijedi i tone.

ŽUPNI ANIMATOR

Župa je mjesna zajednica vjernika u kojoj su svi kršteni odgovorni za njezinu izgradnju. Svatko je dogovoran prema svojemu poslanju na temelju krštenja. Uloga animatora je zauzeto se uključiti u župni rad i u dogovoru sa župnikom raditi na duhovnoj i kulturnoj izgradnji župne zajednice.

Na koji način animator djeluje u župi?

 • Okuplja molitvenu grupu mladih, jer za svaki pothvat molitva bi morala biti osnovna podloga jer čovjek bez molitve je kao riba bez vode .
 • Pomaže kod nedjeljne i blagdanske liturgije; čitanja pod misom, molitva vjernika, pjevanje.
 • Pomaže u organizaciji župnog zbora i zbora mladih, kako bi naša liturgijska slavlja što ljepše i svečanije izražavala slavu Bogu.
 • Vodi ministrantske i druge grupe u župi, te brine o onima kod kojih se nazire da ih Bog poziva u svećenički ili redovnički stalež.
 • Pomaže u izvođenju župne kateheze i vjeronauka, osobito za pripravnike na svete sakramente, prvu pričest, ispovijed, krizmu, u pripremi za brak ili pripremi odraslih na krštenje.
 • Pronalazi načine i mogućnosti kako karitativno djelovati. Osobito u brizi za siromašne i napuštene, te nastoji organizirati pomoć našim misionarima.
 • Organizira hodočašća, izlete i športske aktivnosti kao sredstva koja su od velike pomoći da se mladima približi duhovno bogatstvo, otvorenost Kristu
 • Promovira sam sebe djelima i životom, ali jednako tako i aktvino sudjeluje u stvaranu medijske slike o Crkvi i društvu. Sudjeluje u kreiranju emisija za mlade, u izdavanju župnog i drugog prigodnog tiska, te kroz druge aktivnosti i medije donosi svjetlost u sve tamne zakutke ovoga svijeta.
 • Organizira duhovne susrete, duhovne vježbe, molitvena bdjenja, križni put, župna klanjanja te se povezujei s mladima iz drugih župa.
 • Puno je toga što može animator. Sigurno se pitate koliko bi netko trebao biti plaćen za takav rad. Činjenica je da je kod nas još uvijek volonterski rad slabo zastupljen. No uvijek nas hrabri ona Kristova poruka: Velika je plaća vaša na nebesima.

ANIMATOR

A – gape: Bog je ljubav
N – navjestitelj: Evo me!
I– skustvo: Prvi sam te zavolio
M – olitva: Biti prijatelj s Bogom
A – kcija: Ti i ja krećemo danas…
T – alenti: Talenti se ne smiju zakopati!
O – odgovornost: Odgovornost službe
R – adost: Izliječeni od žalosti!

Preuzeto sa: http://www.arbanas.hr/