Spoznaja mudračeva prelijeva se kao poplava, a savjet mu je kao vrelo živo.Sir 21,13