Svetost nije luksuz nekolicine, to je jednostavna dužnost za vas i mene.sv. Majka Terezija