Je li bilo normalno što je toliko žena okruživalo Isusa?

ladmin Isus Krist Leave a Comment

Stav i učenje Isusa – koji je potom slijedila i prva kršćanska zajednica – kao što se vidi u knjizi Djela apostolskih i u spisma Novog zavjeta – daju ženi dostojanstvo koje je u suprotnosti sa običajima svoga vremena.

Iako postoje razlike između visoke klase i narodnih masa, zajedničko im je da žena nije imala mjestu u javnom životu. Njezin prostor je dom gdje je bila podvrgnuta svom suprugu: izlazila je malo iz kuće a kada je izlazila imala je lice prekriveno velom i bez zaustavljanja da izbjegne razgovore sa muškarcima. Muž joj je mogao dati potvrdu o razvodu i otpustiti je. Dakako, sve to nije se odnosilo strogo uzevši na žene, na primjer, morale su raditi pomažući na zemlji. No i tada nisu mogle biti same sa muškarcem. Najviše gdje se ističe razlika u odnosu na muškarca, svakako je, na području vjere, žena je podvrgnuta zabranama Zakona, ali je slobodna izvršavati ih (ići na hodočašća u Jeruzalem, svakodnevno izgovarati Šema, i sl.). Nije bila obavezna učiti Zakon i škole su bile rezervirane za dječake. Slično tome, žene su sa djecom u sinagogi bile odvojene od muškaraca rešetkom. Nisu sudjelovale u pashalnoj gozbi i nisu se ubrajale među one koji su izgovarali blagoslov poslije jela.

Naprotiv, u evanđeljima nalazimo mnogo primjera Isusovog otvorenog stava: uz mnoga iscjeljenja žena koja izvodi, u svojoj propovijedi često uzima primjere žena kao one koja mete kuću i pronalazi izgubljenu drahmu (Lk 15, 8), upornu udovicu u molitvi (Lk 18,3) ili siromašnu i velikodušnu udovicu ( Lk 21,2). Ispravljao je tumačenje razvoda (Lk 16:8) i dopustio je ženama da ga slijede. Prema sljedbenicima ili učenicima, također Isusov stav bio je više otvoren, Isus je imao, može se reći, stacionarne učenike, koji su živjeli po svojim kućama, kao Lazar (Iv 11,1: usp. Lk 10,38-39), ili Josip iz Arimateje ( Mt 27,57). Na isti način kao ovi sljedbenici mogu se smatrati i Marta i Marija (Lk 10, 38.41 ). O Mariji se kaže „ koja je sjela Gospodinu do nogu i slušala njegovu riječ“ (Lk 10,39). Kao jedan način označavanja držanja Isusovih učenika (usp. Lk 8,15:21). Također u Evanđelju se govori o putujućoj misiji Isusa i njegovih učenika. U tom kontekstu moramo razumjeti Lk 8:2-3 (usp. Mt 27,55-56, Marko 15,40-41): Isus je obilazio gradove i sela propovijedajući i navješčujući Radosnu vijest o kraljevstvu Božjem. Pratila ga Dvanestorica i neke žene što ih je izliječio od zlih duhova i bolesti; Marija, zvana Magdalena iz koje bijaše izišlo sedam zlih duhova; Ivana, žena Herodova upravitelja Kuza, Suzana i mnoge druge, koje su ih pomagale svojim dobrima“. Ima jedna grupa žena koja prati Isusa i apostole u propovijedanju kraljevstva Božjeg i koje su izvršavale poslove služiteljica Crkve.

Literatura: J. Gnilka, Jesús de Nazaret, Herder, Barcelona 1993; A. Puig, Jesús. Una biografía, Destino, Barcelona 2005; J. Jeremias, Jerusalén en tiempos de Jesús, Cristiandad, Madrid 2000; J. González Echegaray,Arqueología y evangelios, Verbo Divino, Estella 1994.

Vicente Balaguer

Izvor: http://www.opusdei.org/hr-hr/

Odgovori