Kako promijeniti svijet?

ladmin Poučne Price Leave a Comment

Stari je mudrac propovijedao o sebi: “Kad sam bio mlad, bio sam revolucionar. Boga sam molio: ‘Gospodine, daj mi moć da promijenim svijet.’
Kad sam došao u srednje godine i shvatio da mi je prošlo pola života i da nisam promijenio niti jednu dušu, počeo sam moliti: ‘Gospodine, daj mi milost da promijenim one koje susrećem, obitelj i prijatelje, i bit ću zadovoljan.’
Danas, kad sam star i moji su dani odbrojeni, spoznao sam da sam bio u krivu. Moja jedina molitva sada glasi: ‘Gospodine, daj mi milost da promijenim samoga sebe!’
Da sam tako molio od samoga početka, ne bih uzalud potrošio svoj život.”
Božo Rustja
—-
Gospodine, probudi svoju Crkvu
i počni od mene.
Gospodine, daj da posvuda
na zemlji zavlada mir
i počni od mene.
Gospodine, daj svoju ljubav
i istinu svim ljudima
i počni od mene.
(molitva kineskog kršćanina)

Odgovori