MISNE NAKANE 0D 15.7.2019. – 21.7.2019.

ž.admin Misne nakane

MISNE NAKANE 0D 15.7.2019. – 21.7.2019.

PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

 

PONEDJELJAK

15.7.2019.

18,00

KATA I JOZO KUREVIJA

 
UTORAK

16.7.2019.

18,00

VLADO I ANKICA ČEKO

 
SRIJEDA

17.7.2019.

18,00

PREDRAG I SLAVKO DUJMOVIĆ

 
ČETVRTAK

18.7.2019.

 

18,00

ILIJA, RUŽA, LUCIJA I NIKICA RAKO

 
PETAK

19.7.2019.

18,00

ŽARKO I ANĐA JUKIĆ

 

 

SUBOTA

20.7.2019.

18,00

STIPO TOPIĆ

 

 

 

 

 

NEDJELJA

21.7.2019.

9,00

MARKO VIDOVIĆ

18,00

STIPICA I RUŽA FILIPOVIĆ I SVI POKOJNI IZ OBITELJI