DON ANTO LEDIĆ – ŽUPNIK


Don Anto Ledić rođen je 9. listopada 1967. godine na Kupresu gdje je završio osnovnu školu. Sjemenište je završio u Dubrovniku a teološki studij u Sarajevu. Za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je 1993. u Sarajevu. Teologiju je diplomirao 1995. godine na Zagrebačkom univerzitetu pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Magistarski studij završio je na pedagoškom fakultetu zeničkog Univerziteta 2010. godine te stekao zvanje magistra edukacijskih znanosti iz oblasti obrazovnog menadžmenta, a doktorirao na filozofskom fakultetu u Zenici 2014. godine stekavši naučni stupanj doktora društvenih znanosti iz oblasti obrazovnog menadžmenta. Pastoralne službe obavljao je tijekom rata u župi sv. Luke u Sarajevu te nakon rata u župi sv. Ante u Žepču kao župni vikar. Službu župnika obavljao je u prognaničkim župama Solakova Kula te kao upravitelj župe Obri i ravnatelje Katoličkog školskog centra u Konjicu od 1997. godine gdje ostaje osam godina. 2005. godine premješten je u Katolički školski centar „Petar Barbarić“ u Travniku te nakon jedne godine biva imenovan ravnateljem Katoličkog školskog centar „Sv. Pavao“ u Zenici gdje ostaje punih devet godina. Tijekom djelovanja u Žepču jedan je od utemeljitelja Osnovne glazbene škole u Žepču „Katarina Kosača Kotromanić“. Široj javnosti je poznat kao svećenik sportaš i glazbenik. O njegovom životu i radu snimljena su dva dokumentarna filma: „Svećenički poziv dizača utega“ u produkciji HTV-a te film „DON“ autora Seada Đikića koji je sudjelovao na SFF 2004. godine kao i brojnim domaćim festivalima te u Europi. U Sustavu katoličkog školstva kao ravnatelj i profesor predmeta „Povijest religija“ proveo je punih 18 godina. Za istoimeni predmet priredio je enciklopedijsku knjigu „Povijest Religija“ koja je za nepunu godinu dana doživjela tri izdanja. Sudjelovao je na nekoliko znanstvenih filozofskih simpozija u Splitu „Mediteranski korijeni filozofije“. Nositelj je brojnih priznanja iz sporta, humanitarnih aktivnosti i međureligijskih. Primio je plaketu počasnog građanina grada Zenice 2014. godine. Dekretom Vrhbosanskog ordinarijata imenovan je župnikom župe „Presvetog Trojstva“ u Novom Travniku.

VLČ. ANDREJ LUKANOVIĆ – ŽUPNI VIKAR


Vlč. Andrej Lukanović sin je Luke i Spomenke r. Marković, rođen 27. kolovoza 1989. god. u Tuzli, a kršten je 14. listopada 1989. god. U župi „sv. Ante Padovanskoga“ Lukavac. Osnovnu školu pohađao je u Katoličkom školskom centru „Sv. Franjo“ u Tuzli, a malo sjemenište i gimnaziju u Katoličkom školskom centru „Petar Barbarić“ u Travniku. Završetkom sjemeništa i gimnazije postaje bogoslovom Vrhbosanske nadbiskupije u Vrhbosanskom bogoslovom sjemeništu i Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Upisuje se i studira na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu. Filozofsko-teološki studij pohađa na KBF-u u Sarajevu, a studij završava na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu 12. lipnja 2014. god, boraveći u Zagrebačkoj bogosloviji. Za đakona Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je 30. studenog 2014. god. u Sarajevu, a za svećenika je zaređen u sarajevskoj prvostolnici 29. lipnja 2015. god. Službu župnog vikara obavljao je u župi „Presvetog Srca Isusova“ Prozor godinu dana (2015.- 2016.).