Posvećivanje radom

ladmin Vijesti, Vjera u praksi

„Svetost za veliku većinu ljudi podrazumijeva posvećivanje njihovog rada, posvećivanje sebe u njemu i posvećivanje drugih kroz njega,“ govori nam Osnivač Opusa Dei. U povijesti Crkve i ljudskog roda, duh kojeg je Bog povjerio sv. …